top of page

Fagsamling med DigiUng

Oppdatert: 6. des. 2022

Entusiasmen var stor 12. mai da prosjektlederne og nøkkelpersoner fra DigiUng programmet var samlet for å skape synergier på tvers av prosjekter og deltakende virksomheter.


Sist programmet møttes på denne måten var i november 2021, men den gang til et halvdagsseminar som skapte litt tidspress. Denne gang bestemte vi oss for å strekke arrangementet til en hel dag, noe som ble en stor suksess. Med 7 prosjekter (snart 8) så er det behov for å møtes fysisk med jevne mellomrom, både for å gå gjennom suksesskriterier og utfordringer – men ikke minst for at de rundt 30 deltakerne skal bli godt kjent.
Samhandling


Annet på agendaen var en workshop-øvelse hvor alle prosjektene fikk presentere en problemstilling til hver sine nøye sammensatte grupper. Disse gruppene jobbet sammen med prosjektleder for å finne løsninger på problemet, og det ble en svært fruktbar økt for alle parter.


På samlingen fikk vi også innblikk i IT-arkitektur, og alle fikk en god forståelse av hvor viktig det er at den optimale arkitekturen for DigiUng kommer på plass. Dette kan også sees i sammenheng med andre tilstøtende initiativer som går på siden av programmet, for eksempel vil Livshendelse Alvorlig sykt barn vært viktig inn i dette arbeidet.


Mission som tilnærming


På agendaen denne dagen hadde vi møte med Helse- og omsorgsdepartementet som i etterkant også var tilgjengelig for spørsmål. Line B. Hansen og Bente Steinnes fra Livshendelse Alvorlig sykt barn holdt et innlegg om Mission som tilnærming, etterfulgt av en workshop-øvelse med alle deltakerne. Gruppen syntes dette var svært nyttig, og at mulighetene Mission byr på er svært spennende for et tverrsektorielt program som DigiUng.
72 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page