Fagsamling med DIGI-UNG

Oppdatert: 16. mai

Entusiasmen var stor 12. mai da prosjektlederne og nøkkelpersoner fra DIGI-UNG programmet var samlet for å skape synergier på tvers av prosjekter og deltakende virksomheter.


Sist programmet møttes på denne måten var i november 2021, men den gang til et halvdagsseminar som skapte litt tidspress. Denne gang bestemte vi oss for å strekke arrangementet til en hel dag, noe som ble en stor suksess. Med 7 prosjekter (snart 8) så er det behov for å møtes fysisk med jevne mellomrom, både for å gå gjennom suksesskriterier og utfordringer – men ikke minst for at de rundt 30 deltakerne skal bli godt kjent.
Samhandling


Annet på agendaen var en workshop-øvelse hvor alle prosjektene fikk presentere en problemstilling til hver sine nøye sammensatte grupper. Disse gruppene jobbet sammen med prosjektleder for å finne løsninger på problemet, og det ble en svært fruktbar økt for alle parter.


På samlingen fikk vi også innblikk i IT-arkitektur, og alle fikk en god forståelse av hvor viktig det er at den optimale arkitekturen for DIGI-UNG kommer på plass. Dette kan også sees i sammenheng med andre tilstøtende initiativer som går på siden av programmet, for eksempel vil Livshendelse Alvorlig sykt barn vært viktig inn i dette arbeidet.


Mission som tilnærming


På agendaen denne dagen hadde vi møte med Helse- og omsorgsdepartementet som i etterkant også var tilgjengelig for spørsmål. Line B. Hansen og Bente Steinnes fra Livshendelse Alvorlig sykt barn holdt et innlegg om Mission som tilnærming, etterfulgt av en workshop-øvelse med alle deltakerne. Gruppen syntes dette var svært nyttig, og at mulighetene Mission byr på er svært spennende for et tverrsektorielt program som DIGI-UNG.
58 visninger0 kommentarer