top of page

DigiUngdomspanel: De viktige stemmene

Ungdom fra hele landet sier sin mening om tjenester, nye kampanjer og prosjekter rettet mot unge. Deres bidrag fører til konkrete endringer.

Gjennom hele året bidrar DigiUngdomspanel med innspill og tilbakemeldinger til tjenester, løsninger og prosjekter. Ungdommene kommer fra ulike deler av landet og har ulike interesser, men deler ønsket om å bidra til et bedre digitalt tilbud og hverdag for alle ungdommer. De har jevnlig digitale møter etter skoletid, og har blitt en ettertraktet ressurs.


Givende å gi innspill på ulike temaer

- Jeg er glad for at vi får bli med på så mange forskjellige prosjekter med mye variasjon. Jeg lærer mye og utvikler meg, samtidig som jeg får bidra til gode helsetjenester for unge, sier Simina Maria fra Oslo, som er med i Ungdomspanelet.


Hun er opptatt av bedre fritidstilbud for ungdom og behovet for trygge personer.

Også ungdom og tobakk, og å holde ungdom unna rus, er noe hun brenner for.Håvard Castillo-Rydsaa og Simina Maria setter pris på variasjon i temaene de bidrar til


Også Håvard Castillo-Rydsaa er med i DigiUngdomspanelet. Han trekker frem at det er fint å komme med forslag og hjelpe til å gi innspill på ulike temaer.

- Det aller beste med å være med i Ungdomspanelet er å vite at jeg hjelper DigiUng med å utvikle nettsiden, som igjen hjelper ungdommer. Det føles godt. Og det er fint å kunne tjene litt penger samtidig, sier Håvard.Bidrar med uvurderlig innsikt

Nylig møttes over 20 ungdommer fra hele landet til en felles samling for Ungdomspanelet, hvor de ga gode og konkrete innspill på en rekke ulike temaer.


De vurderte en video som skal bli en del av en kampanje for å forebygge at unge begynner med nikotinprodukter. De som produserer videoen, fikk både bekreftelser og noen avgjørende aha-opplevelser. Ungdomspanelets innspill får konkret betydning for den videre produksjonen, og bidrar til at filmen treffer enda bedre.


Ungdommene ga også sin mening om design og navigering på Ung.no slik at denne viktige kommunikasjonskanalen møter unges behov og brukervaner. De diskuterte i tillegg hvordan Helsedirektoratet kan nå ut med helseinformasjon. Hvilke avsendere stoler unge mest på, og hvordan innholdet det presenteres? Er en voksen best, eller en influenser? Hva med en fagperson med hvit frakk? Bør de brukes til ulike temaer?


Ungdommer vet godt om slang treffer eller ikke. Her ble de spurt om ordet "ick" er brukt riktig.


Ungdommer vet også godt hvordan spørsmål bør stilles for at de skal forstås, derfor var det nyttig å få deres blikk og kommentarer på spørsmålsformuleringer rundt en spørreundersøkelse som handler om bruk av smertestillende.


Avhengig av unges perspektiv

- Ungdommene har nye og andre perspektiver, og ser tema ene fra de unges ståsted og hverdag. Dette perspektivet er vi helt avhengige av å få fra ungdommene, det er ikke noe vi kan gjette eller synse oss frem til. Deres bidrag får en reell betydning i utviklingen av både prosjekter og produkter, sier Edle Fuglset Buer, som har ansvaret for DigiUngdomspanel.


Buer forteller at det forventes at ungdommenes innspill skal ha en reell innvirkning på prosjektene de blir involvert i. Deres tilbakemeldinger fører til konkrete endringer i alt fra formuleringer i spørreskjema som skal sendes til flere tusen unge og voksne, til en informasjonsfilm som er tiltenkt å vises på kino over hele landet.Produsenten av en ny film om nikotin fikk tilbakemeldinger om et tema som engasjerer.


Simina Maria forteller at det er givende å være i Ungdomspanelet.

- Det er spennende å reflektere sammen med de andre ungdommene. Vi har mange forskjellige tanker og samarbeider godt sammen. Og så er jeg glad for at vi blir hørt og faktisk har mulighet til å gjøre en stor forskjell. Det er alltid morsomt å se når ting vi foreslår for eksempel kommer på nettsider og i undersøkelser, avslutter hun.


FAKTA DIGIUNGDOMSPANEL:

  • DigiUngdomspanel består av nærmere 30 ungdommer fra hele landet.

  • Ungdommene kommer fra store byer og små steder fra nord, midt, vest, sør og øst i landet.

  • Det legges vekt på et mangfoldig ungdomspanel når det gjelder bakgrunn, identitet og interesser. De representerer ulike ungdomskulturer.

  • Mange har verv i ulike organisasjoner, men vel så viktig er engasjement i lokale idrett- og fritidsklubber, gaming, friluftsliv eller andre aktiviteter.

57 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page