top of page

DigiUng-presentasjon til nyansatte i departementene og SMK

DigiUng stod på programmet 13. mars da nyansatte i departementene og Statsministerens kontor (SMK) var samlet.


Introduksjonsprogrammet for departementene og SMK startet 1. mars og avsluttes i midten av april. Underveis møtes de nyansatte til samlinger som finner sted både i eget auditorium og til en to-dagers økt som finner sted på hotell Scandic Fornebu.


Bildetekst: Adélie Dorseuil, prosjektleder i Helsedirektoratet, presenterer DigiUng. Bla med pilene for å se flere bilder.


Suksesshistorien DigiUng

En viktig del av introduksjonsprogrammet er å se på nye måter å jobbe på. Både med tanke på teknologi, metodikk og prosjekter. I den forbindelse hadde Adélie Dorseuil gleden av å presentere DigiUng-programmet. Hun viste de nyansatte hvordan programmet har vokst fra å være en idé på en tegning, til å bli en samling av snart et titalls prosjekter med over 70 samarbeidsaktører fra stat, kommune, frivilligheten, privat sektor og forskningssektoren. I dag fikk de ansatte høre hvordan dette har vært mulig å få til, og forhåpentligvis kan DigiUng skape inspirasjon for alle som satt i auditoriet.


Ideathon

På programmet stod også Solveig Bjørkholt, doktorstipendiat ved Universitetet i Oslo og ansatt ved Statistisk Sentralbyrå. Hun har deltatt i og ledet flere innovasjonsprosjekter, og har holdt flere foredrag knyttet til datavitenskap, grasrotinnovasjon og smidig arbeid. I dag snakket hun hovedsakelig om ideathon. Dette kan beskrives som en kort, intensiv workshop-aktig måte å jobbe på for å møte store utfordringer i samfunnet.


Altinn - en solskinnshistorie

Hallstein Husand, fagdirektør i Datatilsynet, har lang fartstid innen offentlig sektor. Han har blant annet vært med på å etablere Altinn, en løsning som har vokst frem til å bli en av Norges kanskje viktigste digitale komponenter. Altinn er et eksempel på et grasrot-prosjekt med suksess. – Hvis man har noen som tør å starte så kan man komme ganske langt, sa Husand.


NORA

Sentral for dagen var også Alex Moltzau, som jobber ved Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium, NORA.ai. NORA.ai er et offentlig eid forskningssamarbeid som nå er det største nasjonale samarbeidet innenfor kunstig intelligens (KI) i Norge.



374 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comentarios


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page