top of page

DigiUng i finalen til Bedre stat-prisen

Vi er stolte over å ha kommet til finalen til Bedre stat-prisen som deles ut av Trygve Slagsvold Vedum på Årskonferansen 7. februar. Vi venter i spenning! 🤗


Prisen går til en statlig virksomhet eller et tiltak som kan vise til konkrete resultater knyttet til effektivisering og forbedring av statlig sektor.


De andre finalistene til prisen er Politidirektoratet for Politiets nettpatruljer. De er synlig uniformert til stede på sosiale medier der innbyggerne er, og i ulike kanaler i forhold til hvem de ønsker å nå ut til. Innbyggerne kan også inviteres til videre samtaler gjennom «sikker chat».Sist, men ikke minst har vi Arbeidstilsynet, Arbeids- og velferdsetaten, Skatteetaten, Tolletaten og Politiets Fellestjenester som samarbeider tverretatlig mot arbeidslivskriminalitet og A-krimsentre. Samarbeidet er rettet mot forebygging og bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Arbeidet retter seg mot både oppdragsgivere, utenlandske arbeidstakerne og sentrale trusselaktører.


Mer informasjon

35 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page