top of page

DigiHelsestasjon brer seg nasjonalt

I starten av desember var det 101 kommuner som hadde tatt i bruk DigiHelsestasjon. 2,8 millioner innbyggere har nå tilgang til løsningen via sin kommune. Dermed har mer enn halvparten av Norges befolkning tilgang til DigiHelsestasjon.


Innbyggere har gjort 1,1 millioner oppslag fra Helsenorge totalt mot helsestasjons- og skolehelsetjenesten i kommunene for å se når de har avtale eller sende melding til helsesykepleier. Mellom innbyggere og jordmortjenesten har det vært mer enn 320.000 oppslag, og vel 20.000 meldinger er sendt mellom ungdommer og helsestasjoner. Brukerundersøkelser viser at tjenesten er svært godt tatt imot.


Halvparten av Norges kommuner har tatt i bruk DigiHelsestasjon. Her er tilfeldig bilde fra en by i Norge, Ålesund. Foto: Unsplash

Gode resultater for DigiHelsestasjon

- Det er utrolig gledelig å se at DigiHelsestasjon tas i bruk av stadig flere kommuner i landet, og at over halvparten av befolkningen i Norge nå har tilgang på løsningen! Det er jo dette vi jobber for i DigiHelsestasjon-prosjektet; å utvikle løsninger som hele Norge kan ta i bruk. Dette gjør tilgangen på skolehelse- og helsestasjonstjenestene enklere for alle som trenger dem, uansett om det er foreldre på vegne av sine barn, gravide, eller ungdom selv, sier Helle Wensberg Holte, prosjektleder for DigiHelsestasjon.


- DigiHelsestasjon har raskt blitt tatt i bruk av kommunene, og det virker som løsningen treffer både ansatte i kommunene og innbyggere på en bra måte. Det beviser at dette er en viktig digital tjeneste, sier Ingeborg Berge, spesialrådgiver i KS.


Fornøyde småbarnsforeldre

DigiHelsestasjon hadde en sesjon på den store e-helse konferansen EHIN. Her delte en småbarnsfar fra en bydel i Oslo og Ann Siri Rømo, helsesykepleier fra Stjørdal, sine erfaringer.


En småbarnsfar liker godt Helsenorge sin innlogging via face-ID – det gjør DigiHelsestasjon til en lavterskel-løsning. Han synes det er positivt at timeavtaler legges på Helsenorge, og at det kommer god informasjon om hva som skal skje på hver kontroll. Ikke minst liker han at både han selv og hans ektefelle får den samme informasjonen. Småbarnsfaren har også en rekke tips til hvordan løsningen ytterligere kan styrkes, for det er ingen tvil om at DigiHelsestasjon må videreutvikles på sikt.


Tidsbesparende for helsepersonell

Ann Siri Rømo har brukt DigiHelsestasjon i halvannet år allerede og erfarer at det er mange positive tilbakemeldinger fra helsesykepleiere. For eksempel kan foreldre ta bilde av utslett eller vaksinereaksjoner som de sender til helsestasjonen for vurdering. Dette vil legge seg i journalen. Jordmødre har mulighet til å sende prøvesvar til den gravide, og bruker kan selv avbestille eller booke om timer i Helsenorge.


Alt er også enklere i tilfeller hvor to hjem er involvert. Ved innkalling til møter ser begge parter kommunikasjonen, og det er enklere for helsesykepleier å sende familier informasjon om vaksinasjon og innhente samtykke via helsenorge.


DigiHelsestasjon – ungdomsløsningen

Mens DigiHelsestasjon har vært klar til å bli tatt i bruk i Norges mange kommuner, så har prosjektet også jobbet med å videreutvikle dette for ungdommer – en ungdomsløsning som i tillegg ivaretar deres behov mot Helsestasjon for ungdom.


- Neste steg for oss i utviklingsprosjektet nå er å ferdigstille og pilotere første versjon av DigiHelsestasjon sin ungdomsløsning. Vi gleder oss til at også denne kan slippes utover det ganske land. Løsningen retter seg spesifikt mot ungdommen selv, også de under 16 år. Dette vil gjøre det enklere og sikrere for dem å få tilgang på skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom (HFU), uten at foreldrene trenger å vite om det, forteller Wensberg Holte.


- Gjennom høstens arbeid for å bredde DigiHelsestasjon til kommunene, så er det lagt til rette for at det skal være enkelt for kommunene å komme i gang. KS sammen med kommunene og Norsk helsenett samarbeider videre slik at dette skal fungere bra fremover. Vi ser frem til at ungdomsløsningen også blir tilgjengelig. Den treffer en annen viktig innbyggergruppe – ungdom som ønsker kontakt med skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom, sier Berge.


191 visninger

Siste innlegg

Se alle

Коментарі


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page