top of page
Søk
  • adeliedorseuil

DigiUng på kongress

Oppdatert: 6. des. 2022

13. til 15. september ble årets Helsesykepleierkongress avholdt i Stavanger. Temaet i år var mangfold. Helsedirektoratet hadde fått tildelt 1,5 time taletid, og DigiUng fikk 15 minutter av tiden.


Helsesykepleierkongressen er et samarbeidsprosjekt mellom Landsgruppen av helsesykepleiere (LaH) sentralstyre og stab, lokal kongresskomite og kongressbyrå. Kongressen som går over tre dager, hadde i år samlet rundt 600 deltakere.


Bildetekst: I år ble DigiUng programmet profilert under Helsesykepleierkongressen. Her er noen smakebiter fra kongressen, som var inspirerende både faglig og sosialt.


Fikk teste apper på stand

Mange helsesykepleiere viste stort engasjement i DigiUng programmet. Spesielt de som jobber med ungdomsbefolkningen.


- Vi hadde stand, og fikk snakket med mange som kom innom oss. På standen kunne deltakerne bruke en test-mobil for å prøve ut apper for ungdom. De fikk også teste løsninger fra DigiHelsestasjon i Helsenorge-appen. Vi fikk mange gode innspill, og fikk høre at mange gleder seg til å ta i bruk DigiHelsestasjon, sier Adélie Dorseuil, som er seniorrådgiver i Helsedirektoratet og leder ett av prosjektene i DigiUng.


Tverrsektorielt samarbeid i praksis

Helsedirektoratet, DigiUng, Ung.no og Foreldrehverdag var til stede på en felles stand. DigiUng er et godt eksempel på hvordan offentlige virksomheter samarbeider på tvers for å sette brukeren i sentrum. Å stå sammen på stand er også en fin måte å synliggjøre det tverrsektorielle samarbeidet.


- Det er veldig positivt å fremstå som en mer enhetlig offentlig sektor. Det resulterte videre i økt besøk på standen, og det gav synergier å ha riktig aktør rett ved siden av. På den måten fikk de besøkende mulighet til å få enda bedre svar på sine spørsmål.


91 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page