DIGI-UNG på kongress

13. til 15. september ble årets Helsesykepleierkongress avholdt i Stavanger. Temaet i år var mangfold. Helsedirektoratet hadde fått tildelt 1,5 time taletid, og DIGI-UNG fikk 15 minutter av tiden.


Helsesykepleierkongressen er et samarbeidsprosjekt mellom Landsgruppen av helsesykepleiere (LaH) sentralstyre og stab, lokal kongresskomite og kongressbyrå. Kongressen som går over tre dager, hadde i år samlet rundt 600 deltakere.


Bildetekst: I år ble DIGI-UNG programmet profilert under Helsesykepleierkongressen. Her er noen smakebiter fra kongressen, som var inspirerende både faglig og sosialt.


Fikk teste apper på stand

Mange helsesykepleiere viste stort engasjement i DIGI-UNG programmet. Spesielt de som jobber med ungdomsbefolkningen.


- Vi hadde stand, og fikk snakket med mange som kom innom oss. På standen kunne deltakerne bruke en test-mobil for å prøve ut apper for ungdom. De fikk også teste løsninger fra DigiHelsestasjon i Helsenorge-appen. Vi fikk mange gode innspill, og fikk høre at mange gleder seg til å ta i bruk DigiHelsestasjon, sier Adélie Dorseuil, som er seniorrådgiver i Helsedirektoratet og leder ett av prosjektene i DIGI-UNG.


Tverrsektorielt samarbeid i praksis

Helsedirektoratet, DIGI-UNG, Ung.no og Foreldrehverdag var til stede på en felles stand. DIGI-UNG er et godt eksempel på hvordan offentlige virksomheter samarbeider på tvers for å sette brukeren i sentrum. Å stå sammen på stand er også en fin måte å synliggjøre det tverrsektorielle samarbeidet.


- Det er veldig positivt å fremstå som en mer enhetlig offentlig sektor. Det resulterte videre i økt besøk på standen, og det gav synergier å ha riktig aktør rett ved siden av. På den måten fikk de besøkende mulighet til å få enda bedre svar på sine spørsmål.


58 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle