top of page

Avhandling om teknologi som hjelper ungdommer med angst

Oppdatert: 6. des. 2022

15. september forsvarte Smiti Kahlon sin doktorgradsavhandling som handler om hvordan bruk av teknologi kan hjelpe ungdommer med angst. En av intervensjonene som er utviklet i forbindelse med studien, er UngSpotlight, som tilbys gjennom DigiUng programmet.


Smiti Kahlon disputerte ved Universitetet i Bergen for sin Ph.d. grad, med avhandlingen «Virtual reality exposure therapy for adolescents with public speaking anxiety». Oppgaven viser hvordan bruk av digital teknologi for å hjelpe ungdommer med angst.


Doktorgraden fokuserer mest på bruken av VR (virtual reality) for ungdommer med presentasjonsangst. Det er utviklet både en terapeutveiledet og selvveiledet VR-intervensjon som kan vise til gode funn og reduksjon i angstsymptomer. VR kan med andre ord være en måte å jobbe med eksponering på.


Bildetekst: UngSpotlight er et utspring av doktorgradsarbeidet fra Smiti Kahlon (t.h). 15. september disputerer hun ved Universitetet i Bergen.


Prestasjonsangst er mest vanlig

Det primære formålet med Kahlon sitt PhD-prosjekt er å hjelpe ungdommer med å håndtere presentasjonsangst, og det sekundære målet er å forebygge at angsten sprer seg til flere sosiale situasjoner. Presentasjonsangst er en av de vanligste fryktene blant ungdommer og det antas at omtrentlig 30 prosent opplever presentasjonsangst av en sånn grad at det går utover skolehverdagen. En tredjedel av denne 30-prosenten oppfyller også kriteriene for generalisert sosial angst.


Nedgang i angstsymptomer

Gjennom to studier ble det undersøkt om VR-trening for ungdom er gjennomførbart, og om det reduserer presentasjonsangst. I første studien deltok 27 ungdommer i en 90-minutters VR-basert treningssesjon sammen med en terapeut. Ungdommene rapporterte en stor nedgang i angstsymptomer. Vi kunne konkludere med at VR-trening har et potensiale for ungdommer med presentasjonsangst. Et mål om skalering og lett tilgjengelighet la grunnlaget for at andre studie ble selvveiledet.


Fire ulike grupper

Andre studie var en randomisert kontrollert studie med bruk av et hjemmebasert og selvveiledet treningsopplegg. Totalt 100 ungdommer ble randomisert til fire ulike grupper; 1) kun VR-trening, 2) VR-trening med påfølgende nettbasert eksponeringsprogram, 3) nettbasert psykoedukasjonsprogram med påfølgende nettbasert eksponeringsprogram, og 4) venteliste med påfølgende nettbasert psykoedukasjonsprogram. Funnene viste at ungdommene som fikk VR-trening hadde større nedgang i angstsymptomer sammenlignet med de som kun var på venteliste i første del av intervensjonen. Det ble ikke funnet noen gruppeforskjeller mellom VR med påfølgende eksponeringsprogram sammenlignet med de andre gruppene i siste del av intervensjonen.


Om Kahlon

Smiti Kahlon er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen, og jobber ved Haukeland Universitetssykehus i Forskningssenter for digitale psykiske helsetjenester, Seksjon for Forskningsdrevet Innovasjon. Doktorgraden er finansiert via Norges Forskningsråd som en del av Fyrtårn-prosjektet INTROMAT (259293), ledet av førsteamanuensis Tine Nordgreen. Ph.d. utdanningen er gjennomført ved Universitetet i Bergen. Hovedveileder er førsteamanuensis Tine Nordgreen, og biveileder er førsteamanuensis Philip Lindner.

Godt samarbeid

DigiUng programmet har ved flere anledninger samarbeidet med Smiti Kahlon i forbindelse med selvhjelsappen UngSpotlight. Doktorgradsoppgaver som dette er viktig i arbeidet med å hjelpe ungdom, og ønsker Smiti masse lykke til med avhandlingen!


93 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page