top of page
Søk
  • adeliedorseuil

Stort engasjement på workshop

Oppdatert: 23. jun. 2023

19. juni var rundt 70 deltakere samlet til workshop med temaet "Hvordan ta høyde for personvern og samtidig nå barn og unge?". Det ble en svært innholdsrik og nyttig dag!


Hensikten med dagen var å skape en idémyldring rundt offentliges etiske digitale bruk av sosiale medier i arbeidet mot barn og unge. I løpet av det siste året har nemlig offentlige myndigheters tilstedeværelse i sosiale medier blitt aktualisert og problematisert av mange aktører. DigiUng-programmet ønsket å grave litt mer i disse utfordringene, og har nå fått samlet inn mye nyttig informasjon.


Bildetekst: Kristin K. Haugse (f.v.), Dirk S. Lammering og Frode A. Bolin fra Digitaliseringsdirektoratet. Erlend Ryvold Ski og Adélie Dorseuil fra Helsedirektoratet.

Stor bredde

Deltakerne var personer som jobber tett med ungdom, både innen stat, kommune og frivillig sektor. Datatilsynet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal og distriktsdepartementet deltok også. Fagområder som var representert denne dagen var alt fra jurister, teknologer til kommunikasjonsfolk. I tillegg hadde vi 9 ungdommer fra DigiUngdomspanel. Ungdommene spiller en viktig rolle når det kommer til å bringe inn brukerperspektivet.


Profesjonell fasilitering

Det var innovasjonsteamet til Digdir som fasiliterte workshopen. Kristin K. Haugse, Dirk S. Lammering og Frode A. Bolin gjorde en knallgod jobb, og fikk svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne. I løpet av dagen ble det samlet inn over 70 ideer, og 10 av dem er bygget videre på med konkrete forslag til tiltak.


- Det var en spennende workshop, blant annet fordi den var så bredt sammensatt. Det står i «grunnloven» for innovasjonsarbeid at man må sette sammen mennesker med forskjellige perspektiver, hvis nye ideer skal oppstå. Det tror jeg vi lyktes med her, forteller Frode A. Bolin, seniorrådgiver i Digdir.


Bildetekst: Det var stor oppslutning om workshopen med temaet "Hvordan ta høyde for personvern og samtidig nå barn og unge?". Klikk på bildene for å se de i større format. Foto: Maiken Ø. Dignes


Stort register av øvelser

- På denne workshopen brukte vi et stort register av øvelser; alt fra å se inn mot fremtidens SoMe, via vurdering av muligheter og trusler ved bruk av dagens SoMe, til idemyldring på løsninger. Dette er krevende arbeid for deltakerne, så jeg er imponert over den innsatsen som ble vist fra start til slutt på dagen. Vi hadde nesten dårlig samvittighet da vi til slutt måtte stoppe diskusjonene og si at dagen var over, sier Frode.


Sorteringen gjenstår

Nå gjenstår bare jobben med å sortere alle de gode innspillene som har kommet.

- Nå skal vi gå gjennom og sortere. Vi må se på hvilke tiltak vi kan gjøre noe med nå, og hvilke som skal settes i gang med et litt lenger perspektiv. Så satser vi på at det bidrar til at vi blir bedre rustet til å møte disse utfordringene fremover, sier forteller Adélie Dorseuil, prosjektleder i Helsedirektoratet.


- Vi har fått bekreftet hypotesen vår om at etisk digital tilgjengelighet er noe alle i det offentlige strever. Det er en vanskelig balanse mellom det å nå best mulig ut, uten at det går på bekostning av ungdommenes personvern eller psykiske helse, fortsetter Dorseuil.


Tusen takk til alle som bidro, og en ekstra stor takk til Digdir som fasiliterte prosessen. 🥰

181 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page