top of page

InvolveMENT

Hvem deltar?: Bilde
Hvem deltar?: Tekst

Prosjektleder: Petter Viksveen, Universitetet i Stavanger

Prosjektets varighet: 2016-2023

Målgruppe: ungdom i alderen 13-20 år

Innsiktsarbeid: Prosjektet har tatt utgangspunkt i følgende dokumentasjon for innsamling av brukerinnsikt: Ungdomshelse i en digital verden (Del 1 og 2), Nasjonal e-helsestrategi, #Ungdomshelse, Snakk om det, Én digital offentlig sektor, Opptrappingsplan mot vold og overgrep.

Førti prosent av norsk ungdom forteller at de sliter med psykiske vansker som er så store at det påvirker hverdagen deres. Åtte prosent er diagnostisert med en psykisk lidelse. Blant dem som har psykiske plager har bare halvparten vært i kontakt med helsetjenesten. Fire av ti dropper ut fra behandlingen.

InvolveMENT er et forskningsprosjekt som skal bidra til å styrke tilgang til og å heve kvaliteten i helsetjenesten.

Målet er for å styrke ungdoms psykiske helse og forebygge psykiske lidelser, både i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Relevante apper for ungdom

Grubl (Apple & Android

Når det blir en utfordring å snakke høyt

Test deg selv for Tankevirus 

Løs problemer med Hjelpehånda

Andre tverrsektorielle satsninger​​

0-24 samarbeidet -Stian-filmen

Om 0-24 samarbeidet

Livshendelsen Alvorlig sykt barn

Ytterligere informasjon

Presentasjon av DigiUng programmet (pdf fil)

Organisasjonskart DigiUng 

bottom of page