top of page
Hvem deltar?: Bilde
Hvem deltar?: Tekst

SmartHelse Ung

Prosjektledere: Heather Munthe-Kaas & Christine Holst, Folkehelseinstituttet

Målgruppe: Ungdom i alderen 13 til 20 år

 

Hvorfor er prosjektet viktig for ungdom?

Ungdom møter daglig helserelaterte påstander, i hovedsak på internett og via sosiale medier. Det er behov for å gi ungdom et verktøy som gjør det enklere for dem å vurdere helsepåstander og skille evidensbasert kunnskap fra spekulasjoner på en god måte.

 

Hva skal prosjektet levere?

Prosjektet skal utvikle en digital tjeneste som kan lære ungdommer å kritisk vurdere helsepåstander. Tjenesten skal kunne brukes på mobil og andre elektroniske enheter, og fungere som en motvekt mot feilinformasjon om helse.

 

Hvordan jobber prosjektet med å utvikle tjenesten?

I tett samarbeid med ungdom og samarbeidspartnere (Melkeveien og InfoDesignLab), bruker vi en menneskesentrert designtilnærming, hvor brukeren settes i fokus fra start. Vi samler informasjon i en kontekstanalyse og utvikler prototyper som testes og revideres sammen med målgruppen.  

 

På hvilken måte har ungdom bidratt i utvikling av tjenesten?

Ulike representanter fra målgruppen blir invitert inn i prosjektet. DigiUngdomspanel blir inkludert i tidlig fase, under utviklingen og ved testing. Vi oppretter i tillegg en egen rådgivende gruppe med ungdommer som vil involveres gjennom hele prosessen fra ide til ferdig produkt.

 

Hvordan vil tjenesten tilgjengeliggjøres for ungdom?

Tjenesten vil tilgjengeliggjøres på ung.no.

Les mer om tjenesten her

bottom of page