top of page

Statsråden besøker DigiUng

Oppdatert: 19. jan. 2023

10. februar kommer Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol for å besøke DigiUng programmet. Møtet finner sted på Ullern videregående skole, og ungdommene har en sentral plass i møtet med statsråden.


DigiUng har fått mye oppmerksomhet fra politisk ledelse i HOD de siste årene, og nå har også regjeringen blitt oppmerksom på arbeidet som gjøres. Nå ønsker Helse- og omsorgsministeren å få besøke DigiUng for å høre mer om hva prosjektene jobber med.

I årets statsbudsjett har programmet ikke bare fått økte bevilgninger, men de er nevnt i budsjettet til seks ulike departementer! Det vil si at budsjettet formaliserer et samarbeid mellom disse sju departementene, med mål om å sette ungdommene i sentrum.


Bildetekst: Ingvild Kjerkol, Helse- og omsorgsministeren, kommer på besøk til DigiUng. Foto: Esten Borgos, Borgos Foto AS


Fire ulike tema

Det er ønskelig å gjennomføre møtet den 10. februar på et sted hvor det er mange ungdommer. Beslutningen landet denne gang på Ullern videregående skole. Seansen varer totalt 2 timer, og programmet er delt i fire deler. Åpningen starter med en kort animasjonsfilm som forklarer hva DigiUng er. Videre vil sentrale nøkkelpersoner fra programmet forklare hvordan reisen fra 2014 til 2023 har vært.


Ungdommene – viktige deltakere

Del 2 handler om ungdommenes perspektiv. For programmet er det viktig å trekke frem engasjementet til ungdom. På den måten kan målgruppen selv fortelle hvordan det offentlige bør utvikle tjenester som er nyttige for dem. Vi har derfor invitert alle deltakerne fra DigiUngdomspanelet. Tre av disse ungdommene vil få ha en kort samtale med statsråden, hvor de får snakke om hvilke behov de generelt har i dag har. Samtalen vil bli fasilitert av en av lederne i DigiUng.


I forbindelse med del 3 vil vi vise demoer av økosystemet til DigiUng, og ungdommene vil underveis bidra med sine egne erfaringer fra å ha vært med på brukertester og lignende.


Bredt samarbeid

Siste del tar for seg bredden av samarbeidet til DigiUng. Ulike samarbeidspartnere fra frivillig sektor, kommunal sektor, privat sektor og akademia er invitert. Det er ønskelig å høre litt om hvordan det er å samarbeide med offentlig forvaltning i programmer som DigiUng. Ikke minst ønsker vi at samarbeidspartnerne sier noe om hvilke håp og forventninger de har til DigiUng i fremtiden.

Media er også invitert, og vi legger opp til "pressehjørne" på slutten. Her vil det være rom for å ta bilder og stille noen spørsmål.Program til print 10. februar
.pdf
Last ned PDF • 88KB


165 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page