top of page
MinID for ungdom.png
Hvem deltar?: Bilde
Hvem deltar?: Tekst

MinID for Ungdom

Prosjektleder: Nour-Eddine Elkadi, Digitaliseringsdirektoratet

Målgruppe: Ungdom fra 13 til 16 år  

Hvorfor er prosjektet viktig for ungdom?

Manglende elektroniske identiteter (eID) på høyt sikkerhetsnivå gjør at ungdom ikke får tilgang til tjenester de har rettighet til, og at de ikke kan benytte disse tjenestene uten innsyn fra foreldre. Det er et behov for å øke utbredelse av eID og tilgang til offentlige digitale tjenester for unge.

 

Hva skal prosjektet levere?

De fleste unge i dag får MinID det året de fyller 15, for å søke videregående skole. Dette prosjektet jobber for at det skal bli enklere å skaffe seg MinID fra man fyller 13 år, samt at flere offentlige tjenester skal ta i bruk MinID. Ungdom har behov for brukervennlige og tilgjengelige eID-løsninger, og MinID har blitt betydelig oppgradert i 2023 og vil oppgraderes videre i 2024 for å tilpasses de unges behov.

 

Hvordan jobber prosjektet med å utvikle tjenesten?

Samarbeid er avgjørende for å realisere en bedre MinID for unge. Prosjektet omfatter å (videre)utvikle et system for utstedelse i skolen, øke brukervennligheten i MinID-app, og opplæring og hjelp til skolepersonell og unge. Utviklingen av systemet for lokal utstedelse innebærer å jobbe sammen med Sikt og Utdanningsdirektoratet for å nyttiggjøre seg av allerede eksisterende løsninger i økosystemet Feide, og for å forankre arbeidet i skolen. KS vil også bli involvert i prosjektet.

På hvilken måte har ungdom bidratt i utvikling av tjenesten?

Utstedelse i skolen skal testes på elever. I denne forbindelse skal prosjektet også brukerteste innlogging til tjenester på helsenorge.no, som Helsedirektoratet vil tilgjengeliggjøre ved bruk av MinID. I tillegg vil ungdom involveres i brukerrettingen av MinID gjennom DigiUng sitt ungdomspanel.

 

Hvordan vil tjenesten tilgjengeliggjøres for ungdom?

Systemet for utstedelse vil piloteres på ungdomsskoler i siste kvartal i 2024, i forbindelse med inntak til videregående opplæring i 2025. Forbedringene i MinID vil tilgjengeliggjøres for ungdom fortløpende.

Les mer om prosjektet her.

bottom of page