top of page
Hvem deltar?: Bilde
Hvem deltar?: Tekst

Kostholdsplanleggeren ung

Prosjektleder: Eva Rustad de Brisis, Helsedirektoratet

Prosjektets varighet: 2023

Målgruppe: ungdom og unge voksne i alderen 13-24 år

Innsiktsarbeid: Vi har gjennomført innsiktsarbeid for å utvikle Kostholdsplanleggeren ung. Noe av innsikten er basert på tidligere innsiktsarbeid utført i forbindelse med Kostholdsplanleggeren-prosjektet som ble gjennomført i 2022. For Kostholdsplanleggeren Ung ble innsiktsarbeidet innledet med et møte med RASP (regional avdeling for spiseforstyrrelser). Her var målet å samle relevant informasjon for å unngå at prosjektet bidrar til å forsterke et problematiske forhold til mat blant ungdom. Deretter ble det utført analyse av spørsmål om kosthold, stilt av ungdom på nettsiden ung.no. Det ble videre utformet en semistrukturert spørreundersøkelse basert på daværende innsikt. Dette har skapt grunnlaget for løsningen, i tillegg til øvrige metoder som workshops og generell informasjonsinnhenting. 

Prosjektstatus
 

Bakgrunn
I 2022 ble verktøyet Kostholdsplanleggeren bygget opp helt på nytt og Helsedirektoratet overtok ansvaret fra Mattilsynet. Kostholdsplanleggeren er et verktøy som kan brukes for å vite hva maten inneholder av energi og næringsstoffer, til å lage menyer og retter, samt til å vurdere inntak av mat og drikke sammenliknet med de norske næringsstoffanbefalingene. Kostholdsplanleggeren brukes blant annet i mat og helse-faget på grunnskolen. 


Mobilvennlig versjon
I 2023 har vi startet arbeidet med å utvikle en egen mobilvennlig versjon av Kostholdsplanleggeren. Det er mange funksjoner i Kostholdsplanleggeren og for at disse skal vises best mulig på mobilskjerm, utvikler vi nå en egen visningsversjon for mobil. Dette vil være klart i løpet av våren 2023. Etter at mobilvennlig versjon er publisert, vil vi jobbe med å gjøre løsningen synlig i Ung.no. Målet er at det skal være mulig å kunne koble kostspørsmål fra Ung.no direkte med en lenke til Kostholdsplanleggeren. 


Kostholdsplanleggeren ung
Kosthold er et etterspurt tema i spørretjenesten Ung.no. Det er et behov for å gi ungdom enkel og kvalitetssikret informasjon om kosthold som det kan lenkes videre til fra svarene som gis på Ung.no. 
Det er et potensiale for å benytte seg av datagrunnlaget i Kostholdsplanleggeren og utvikle dette til å bli en løsning som kan gi utfyllende informasjon og være et hjelpemiddel til unge som søker informasjon om kosthold på Ung.no. I løpet av 2023 vil vi utvikle en løsning som kan hjelpe ungdom med å få svar på informasjonen de søker. Vårt mål er å presentere ulike kostholdskategorier som ungdom kan utforske. Disse kategoriene vil representere et variert kosthold hvor næringsbehov er i fokus. I disse kategoriene kan ungdom finne relevant informasjon om hva som er lurt å tenke på når i velger kjøttfri mat, mat i forbindelse med trening, gode snacksvalg med mer.


Sjekk ut Kostholdsplanleggeren.no

Relevante apper for ungdom

Når det blir en utfordring å snakke høyt

Test deg selv for Tankevirus 

Løs problemer med Hjelpehånda

Andre tverrsektorielle satsninger​​

0-24 samarbeidet -Stian-filmen

Om 0-24 samarbeidet

Livshendelsen Alvorlig sykt barn

Ytterligere informasjon

Presentasjon av DigiUng programmet (pdf fil)

Organisasjonskart DigiUng 

bottom of page