top of page
Hvem deltar?: Bilde
Hvem deltar?: Tekst

Kostholdsplanleggeren Ung

Prosjektleder: Eva Rustad de Brisis, Helsedirektoratet

Målgruppe: Ungdom og unge voksne i alderen 13 til 24 år

Hvorfor er prosjektet viktig for ungdom?

Kosthold er et etterspurt tema i spørretjenesten på ung.no. Det er behov for å gi ungdom kvalitetssikret informasjon om kosthold som er lett tilgjengelig gjennom et digitalt hjelpemiddel.

 

Hva skal prosjektet levere?

Den tradisjonelle Kostholdsplanleggeren inneholder informasjon om energi og næringsstoffer i mat og matretter, samt vurdering av inntak av mat og drikke sammenlignet med norske referanseverdier for energi og næringsstoffer.

 

Vi utvikler Kostholdsplanleggeren Ung som vil bestå av kostholdskategorier tilpasset ungdom som representerer et variert kosthold med næringsbehov i fokus. Kategoriene vil inneholde relevant informasjon om hva som er lurt å tenke på når man velger kjøttfri mat, mat i forbindelse med trening, gode snacksvalg, med mer. Kategoriene vil være tilpasset den enkelte bruker basert på alder, kjønn og aktivitetsnivå.

 

Hvordan jobber prosjektet for å utvikle tjenesten?

I utarbeidelsen av verktøyet hadde vi møter med fagpersoner fra Regional avdeling for spiseforstyrrelser (RASP) for å unngå at prosjektet skulle bidra til å forsterke et problematisk forhold til mat blant ungdom. Senere har innholdet blitt kvalitetssikret av fagpersoner med lang erfaring med denne målgruppen. Videre analyserte vi spørsmål om kosthold, stilt av ungdom på ung.no, samt at vi gjennomførte spørreundersøkelser og workshops.

 

På hvilken måte har ungdom bidratt i utvikling av tjenesten?

Ungdommers spørsmål om kosthold ble brukt som analysegrunnlag for å komme fram til hvilke temaer som skulle inkluderes i Kostholdsplanleggeren Ung. Vi gjennomførte også en semistrukturert spørreundersøkelse basert på analysen av spørsmålene på ung.no som ungdom svarte på via Instagram.

 

Hvordan vil tjenesten tilgjengeliggjøres for ungdom?

Ved å koble kostspørsmål fra ung.no direkte med en lenke til Kostholdsplanleggeren Ung ønsker vi å presentere kvalitetssikret informasjon om kosthold og kostholdskategorier som ungdom kan utforske på en trygg måte.

Sjekk ut Kostholdsplanleggeren Ung her.

bottom of page