top of page
Hvem deltar?: Bilde
Hvem deltar?: Tekst

Hva er innafor?

Prosjektleder: Hanne Kathrine Stav-Noraas, Helsedirektoratet

Målgruppe: Ungdom i alderen 13 til 19 år

 

Hvorfor er prosjektet viktig for ungdom?

Barn og unge er ofte nysgjerrige på og har mange spørsmål knyttet til seksualitet. For å øke kunnskap og innsikt, og for å veilede ungdommer som er bekymret for egne seksuelle tanker og handlinger, er det behov for et lavterskeltilbud knyttet til seksuell atferd og seksuelle grenser.

 

Hva skal prosjektet levere?

Prosjektet skal levere en lett tilgjengelig informasjons- og veiledningstjeneste både for ungdom som ønsker å utforske seksuelle temaer på en trygg arena, men også for ungdommer som er bekymret for egne seksuelle tanker og handlinger. Målet med tjenesten er forebyggende problematisk og skadelig seksuell atferd gjennom å gi god informasjon. For de som er bekymret for sin seksuelle atferd skal tjenesten gi god veiledning til hjelp man kan få.

 

Hvordan jobber prosjektet med å utvikle tjenesten?

I utviklingen av innholdet til veiledningstjenesten har prosjektet samarbeidet med en faggruppe med spesialkompetanse på problematisk skadelig atferd (PSA) og skadelig seksuell atferd (SSA). Det ble også gjennomført workshops og brukertester med ungdommer for å innhente innspill på innhold og utseende fra målgruppen. Tjenesten ble tilpasset basert på innhentet innsikt fra brukergruppene.

 

På hvilken måte har ungdom bidratt i utvikling av tjenesten?

I utvikling av tjenesten har ungdom bidratt med innspill gjennom workshops og brukertester av tjenesten.

 

Hvordan vil tjenesten tilgjengeliggjøres for ungdom?

Veiledningstjenesten skal tilgjengeliggjøres på ung.no og helsenorge.no. Den vil bli markedsført og lansert i Helsedirektoratets og i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets egne kanaler.

bottom of page