top of page

Sørg for at din kommunes Helsestasjon for ungdom (HFU) er synlig digitalt

Ved enkle grep kan helsesykepleiere registrere Helsestasjon for ungdom (HFU) slik at ungdom lett finner den på ung.no og Helsenorge.


Fremover vil det bli lettere for ungdom å finne informasjon om sin nærmeste Helsestasjon for ungdom. Målet er at alle landets HFU-er er registrert på Helsenorge innen utgangen av juni 2023. Alle helsesykepleiere og andre med HPR nummer har tilgang til Redaktørløsningen. Ved enkle grep kan de registrere sin kommunes HFU slik at den er synlig i både Helsenorge og på ung.no. Se enkel veiledning for registrering nederst på siden.

ung.no og helsenorge.no

Informasjon som vil være tilgjengelig er informasjon om tilbudet, åpningstid, hvem som jobber der og kart som viser hvor Helsestasjon for ungdom er.


Hjelp nær deg

Ung.no har daglig rundt 90 000 besøkende på sine sider, derfor er potensialet for å nå mange ungdommer med informasjon om HFU stor. UNG-avdelingen lenker i artikler til Hjelp nær deg, hvor helsestasjoner for ungdom vil være søkbar.


Mer helhetlig tilbud

Det er mange unge som stiller helserelaterte spørsmål til spørretjenesten på ung.no, hvor besvarelsen ofte veileder ungdom til å kontakte helsesykepleier eller lege. Ved å vise til Hjelp nær deg kan ungdom lett kan finne sin nærmeste HFU, og ikke minst når den er åpen. Dette vil bidra til et mer helhetlig tilbud til ungdom, samt bidra til å styrke deres handlingskompetanse.


Synliggjøre lavterskeltilbud

Helsestasjon for ungdom er en lovpålagt tjeneste. Dette er et gratis tilbud for ungdom opp til 20 år, og noen kommuner har HFU-tilbud for ungdom opp til 25 år. For kommunene er dette en god mulighet til å synliggjøre og informere om en viktig lavterskel tjeneste for ungdom. I tillegg kan kommunene vise denne informasjonen på sine egne nettsider.


Dersom du har spørsmål kan du gjerne kontakte oss i DigiUng-programmet.


Ytterligere informasjon


For mer informasjon om HFU: Helsestasjon for ungdom (HFU) - Helsenorge


BrukerveiledningRegistreringavHFUJuni2023
.pdf
Last ned PDF • 1.10MB
328 visninger

Siste innlegg

Se alle

Commenti


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page