top of page

DigiUng fikk møte Kjernegruppen

Oppdatert: 6. des. 2022

Adélie Dorseuil (Hdir) og Harald Hegerberg (Bufdir) hadde nylig gleden av å presentere DigiUng programmet til «Kjernegruppen» hvor alle departementsrådene er samlet.


Det var stor stas for DigiUng programmet å få være først ut med å presentere et tverrsektorielt prosjektsamarbeid hvor brukeren står i sentrum. Kjernegruppen er også omtalt som departementsfellesskapet, og lanserte i 2021 en oppdatert strategi. Kjernegruppen som jobber spesielt for utsatte barn og unge, og er satt sammen av departementsrådene fra hvert departement. Den tverrfaglige gruppen jobber tett sammen for å blant annet sikre helhet i overgangene mellom de ulike sektorene, slik at utsatte barn og unge kan ivaretas enda bedre.Belyste erfaringer og utfordringer


Hensikten med DigiUng presentasjonen var å vise hvordan dette tverrsektorielle programmet jobber. DigiUng har eksistert i mange år, og har kommet lengre enn de fleste andre lignende satsninger. De har mange suksesshistorier å vise til når det gjelder ulike sektorer som jobber på tvers. Adélie Dorseuil (prosjektleder) og Harald Hegerberg (programleder) fikk i løpet av seansen synliggjort hva som er fullført så langt i programmet, hva som er planen videre og de fikk belyst generelle erfaringer og utfordringer. Finansiering på tvers av departement er for eksempel en av utfordringene som må løses, og her har DigiUng vært i forkant med en ny finansierings- og forvaltningsmodell.


Styrking av tverrsektorielt arbeid


De fleste virksomheter innen offentlig sektor har store forventninger til kjernegruppen, og ser frem til at fellesskapet skal ta tak i en rekke problemstillinger. En av hovedutfordringene er at offentlig forvaltning er delt opp i sektorer som fungerer som siloer. For DigiUng programmet er det svært viktig å få til en god dialog med kjernegruppen, og vi ønsker å bidra med våre erfaringer slik at det tverrsektorielle arbeidet styrkes ytterligere. Det er mange andre lignende initiativer som pågår, for eksempel Livshendelsen Alvorlig sykt barn. For å styre alle disse prosjektene og programmene kreves det god styring fra toppen. Derfor heier vi på kjernegruppen og det viktige arbeidet de gjør.
Presentasjon-DIGI-UNG
.pdf
Last ned PDF • 1.30MB


171 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page