top of page

Dette er Digitaliseringsrådets anbefalinger

DigiUng har møtt Regjeringens Digitaliseringsråd, som stilte godt forberedt og ga verdifulle innspill til endringsreisen programmet er på.Illustrasjon av barn som står sammen i en gruppe

Ungdommenes behov står alltid i sentrum. Innovasjonskraft og smidighet. Samarbeid på tvers, og vilje til å få til noe sammen. Dette er nøkkelen til Ung.no og DigiUngs suksess, mener Digitaliseringsrådet.


DigiUng-programmet er på en endringsreise, og går fra å være et midlertidig program til å bli en fast enhet i forvaltningen. Som en støtte i prosessen har programmet møtt Digitaliseringsrådet, som er et uavhengig organ som bidrar med lavterskel lederstøtte til offentlige etater. Rådet er oppnevnt av Kommunal- og moderniserings-departementet, og tilbyr en uavhengig gjennomgang av digitaliseringstiltak, og gir råd om endringsprosesser, prosjekter, programmer og strategier.


Det var et positivt møte med representantene i rådet, som stilte godt forberedt. Deres anbefalinger er basert på innsikt og kunnskap om tilsvarende prosesser.


Digitaliseringsrådet anbefaler:


  • Vær tydelig på hvilken kultur dere ønsker

  • Bygg felles målbilde med nye aktører

  • Fornyelse hos nye samarbeidsaktører

  • Videreutvikle det digitale økosystemet

  • Sørg for å være relevant i fremtiden

  • Utveksle erfaringer med andre


36 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page