top of page
Søk
  • adeliedorseuil

Åpningsseminar for UngMeistring

Oppdatert: 6. des. 2022

Flere av partnerne i UngMestring var nylig samlet for å kick-starte prosjektet.


UngMeistring er et nytt prosjekt i Forhelse hvor flere partnere samarbeider. Hovedmålet med prosjektet er å utvikle og evaluere åtte digitale nett- og spillbaserte selvhjelps- og behandlingsprogram for ungdom mellom 13 og 18 år. Disse programmene skal ta for seg fire diagnoser; spiseforstyrrelser, angst, ADHD og depresjon.

Bilder i slider: Prosjektet UngMeistring startet formelt i begynnelsen av april, og det var en svært engasjert gjeng som møttes. (Bla gjennom bildene med pil til høyre/venstre)


Mange samarbeidspartnere

Prosjektet har fått tildelt 25 millioner kroner fra Norges Forskningsråd under Pilot Helse programmet. Helsedirektoratet har gjennom programmet DigiUng bidratt med ytterligere midler. Prosjektet er ledet av Helse Bergen, og Kristin Bruvik er prosjektleder.


UngMeistring er både tverrfaglig og bredt sammensatt med følgende samarbeidspartnere:


- Helse Bergen HF

- Helse Fonna HF

- Helse Stavanger HF

- Universitetssykehuset Nord-Norge HF

- Helsedirektoratet

- Helse Vest IKT

- Sjukehusinnkjøp

- Universitetet i Bergen

- Bømlo kommune

- Attensi

- Youwell

- SkillUp AS


Skal finne svaret

Prosjektleder Kristin Bruvik var svært fornøyd med dagen. - Det var fint å se så stort engasjement fra partnerne. Dette prosjektet vil utfordre nye sider ved nettbasert behandling som vi ikke kjenner svaret på, eksempelvis hvordan vi skal sikre personvern for ungdom som ikke har bank-id, sier Bruvik.


Brukerinvolvering

Ifølge Bruvik har behovet for psykiske helsetjenester for ungdom hatt en kraftig økning de siste to årene. - Det blir interessant å arbeide med brukerinvolvering for å forstå behovene til ungdommene vi vil hjelpe. I prosjektet vil vi knytte sammen teknologi og faglig innhold på en måte som engasjerer ungdommer, og som gir en positiv helseeffekt. Vi vil rette oss både mot digitale plattformer som ung.no der ungdommene kan finne hjelp på egen hånd. Vi vil samarbeide med kommunene for å styrke deres tilbud til ungdom, og vi vil styrke spesialisthelsetjenestene med digitale verktøy som kan hjelpe flere mer effektivt, seier hun.


Bredt sammensatt prosjekt

Åpningsseminaret bestod av en engasjert og kompetent gjeng, med stor fagtyngde på ulike fagområder. I prosjektet vil det blant annet være klinikere fra BUP-tjenestene,

næringslivspartnere med erfaring fra å utvikle digitale helseprogram samt representantar fra både primær- og spesialisthelsetjenesten.


75 visninger

Siste innlegg

Se alle

Kommentare


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page