top of page

Hvorfor bli med i programmet?

Vi har i dag 8 prosjekter med i DigiUng-programmet, og flere er på tur inn. Vi jobber på ungdommenes premisser, og vi prioriterer kun tjenester og løsninger som ungdommen selv sier de har behov for. Alt vi utvikler skal tilgjengeliggjøres på ung.no, som er det offentliges informasjonsplattform for ungdom. 

Målbildet vårt er: DigiUng skal levere lett tilgjengelig og kvalitetssikret informasjon, veiledning og tjenester til ungdom, gjennom et helhetlig digitalt tilbud som bidrar til mestring og selvhjelp.​

hvorfor-delta-i-programmet-john-schnobrich-unsplash.png

Fordeler med å delta i programmet: 

 • Samarbeid med andre prosjekter om å løse et felles målbilde for ungdommer

 • Mulighet for god eksponering av relevante tjenester for ungdommer på Ung.no  

 

 • En arena for erfaringsutveksling med tverrsektoriell prosjektgjennomføring for digitale tjenester. Vi skaper synergier på tvers av sektorer og virksomheter

 • Høy oppmerksomhet og prioritet fra politisk ledelse

 • Mulighet for å ta del i ordning med felles finansiering og forvaltningsmodell 

 

 • Deltagelse i vårt prosjektlederforum for erfaringsutveksling og drøfting av felles problemstillinger

 • Tilgang til fagkompetanse fra de ulike virksomhetene som deltar i programmet

 • Tilgang til ekspertise innen personvern og arkitektur

 • Tilgang til vårt ungdomspanel for direkte tilbakemeldinger og innspill fra ungdommer i målgruppen 

 

 • Månedlig promotering via nyhetsbrev og aktivt med synliggjøring av det gode arbeidet som gjøres 

 • Bli del av en innovativ kultur som er positiv, inkluderende, hyggelig og entusiastisk

Har du lyst å ta en uforpliktende prat med oss? Ta kontakt i dag! 👍

bottom of page