top of page

Hvorfor bli med i DigiUng-samarbeidet?

DigiUng har en portefølje med flere prosjekter. Vi jobber på ungdommenes premisser, og vi prioriterer kun tjenester og løsninger som ungdommen selv sier de har behov for. Alt vi utvikler skal komme unge til gode ved at det er tilgjengelig på ung.no, som er det offentliges informasjonsplattform for ungdom. 

Målbildet vårt er: DigiUng skal levere lett tilgjengelig og kvalitetssikret informasjon, veiledning og tjenester til ungdom, gjennom et helhetlig digitalt tilbud som bidrar til mestring og selvhjelp.​

hvorfor-delta-i-programmet-john-schnobrich-unsplash.png

Fordeler med å delta i DigiUng-samarbeidet: 

  • DigiUng har en prosjektportefølje som i dag består av ulike prosjekter, og det er plass til flere.

  • Prosjekter og deltakelse i DigiUng skaper synergier på tvers av sektorer og virksomheter.

  • Prosjekter kan løfte tverrgående problemstillinger og arbeide sammen for løsninger gjennom arbeidsgrupper på tvers. 

  • Prosjekter kan motta midler til utvikling eller videreutvikling.

  • Prosjekter kan utnytte hverandres kompetanse innad i prosjektporteføljen.

  • DigiUng tilbyr relevante arenaer for synlighet, muligheten til å dele erfaringer og bidra til prototyping og utvikling av tjenester.

  • Månedlig promotering via nyhetsbrev og aktivt med synliggjøring av det gode arbeidet som gjøres 

  • Bli del av en innovativ kultur som er positiv, inkluderende, hyggelig og entusiastisk

Har du lyst å ta en uforpliktende prat med oss? Ta kontakt i dag! 👍

bottom of page