top of page
_TM95246_edited.jpg
Hvem deltar?: Bilde

Hva sier ungdommene?

DigiUng programmet har hele veien bygget på innspill fra ungdommer i alderen 13 til 20 år. I 2018 ble det gjennomført omfattende innsiktsarbeid som er oppsummert i rapporten: Ungdomshelse i en digital verden (del 1). Siden det har programmet etablert et brukerpanel med tolv ungdommer utnevnt av Barneombudet og LNU som involveres aktivt i arbeidet. Aktiv brukermedvirkning er en forutsetning for at programmer som DigiUng skal kunne levere gode tjenester.

Ungdommer er tydelige på hvilke utfordringer de har i møte med det offentlige hjelpeapparatet. Tilgjengelighet er en av de største, og terskelen for å ta kontakt er høy. Svært få tjenester legger til rette for digital kontakt, selv om det oftest er det mest naturlige for unge. Synlighet er også en utfordring. Mange gode tjenester er lite kjent og viktig informasjon forsvinner i en jungel av kilder. Offentlige kilder konkurrerer innimellom mot hverandre og mot andre kilder som ikke er kvalitetssikret, men som er mer synlige digitalt.


Ungdommer trenger hjelpetjenester som er både tilgjengelige og trygge. Det viktigste for å sikre tilgjengelighet for ungdom er å samle alt på et sted uavhengig av sektor. Ungdommer er tydelig på at ung.no er det mest naturlige stedet for en slik samordning da nettsiden er svært godt kjent og fremmer en tversektoriell profil. Ungdommer ønsker et sted som er åpent for alle, ikke bare de som "sliter" eller har et "problem". De ønsker at alt skal være tilrettelagt for mobilbruk og at de tjenestene som tilbys skal være åpne utenom skoletid. Enkelt språk og universell utforming er også viktige forutsettinger. Når det gjelder å skape trygghet for ungdom, er det viktigste faktisk å sørge for anonymitet slik at ungdommer kan bli kjent med tjenesten på egne premisser og bygge opp tillit. Et oppdatert og brukervennlig design er også helt sentral for å gi inntrykk av at innholdet er aktuelt og kvalitetssikret.


DigiUng programmet jobber aktivt for å ta ungdommene på alvor og sørge for at det offentlige vil være til stede, til støtte og til hjelp digitalt via ung.no, uavhengig av sektor. 

Hvem deltar?: Tekst
bottom of page