MicrosoftTeams-image.png
 

Hva med ung.no?

Ung.no er statens offisielle informasjonskanal for ungdom. DIGI-UNG er derimot et program som består av en rekke prosjekter som utvikler tjenester som tilgjengeliggjøres på ung.no. 

Det er en sterk kobling mellom ung.no og DIGI-UNG, men det er ikke alltid så godt å vite hva som er forskjellen mellom de to. Derfor har vi utarbeidet en liten artikkel som forklarer hva som er forskjellen. 

Ung.no 

* Det offentliges informasjonskanal for ungdom. Her finnes informasjon om ungdommers rettigheter, muligheter og plikter. 
* Ung.no er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), men de samarbeider med tjenester som leveres fra mange andre offentlige virksomheter. 
* Nettstedet hadde 21,5 millioner besøk i 2021. 
* Ung.no skal tilby ungdom informasjon og veiledning som utvikler deres handlingskompetanse og setter dem i stand til å ta gode valg.  
* Bufdir har etter mange år med spør- og svartjeneste opparbeidet seg en base på 450.000 spørsmål og besvarte spørsmål fra ungdom. 
* 270 fagpersoner fra hele landet er tilknyttet ung.no med ulike tjenester. Fagpersonene svarer ungdom på spørsmål innen alt fra helse, utdanning og juss. 

Les mer i årsrapporten for ung.no – 2021  

MicrosoftTeams-image (1).png

DIGI-UNG 

DIGI-UNG er et program med et titalls prosjekter som jobber for å lage digitale løsninger for ungdom på tvers av sektorer. Bufdir, som eier ung.no, er en av samarbeidspartene i DIGI-UNG programmet. DIGI-UNG jobber for å sette brukerne i sentrum, og har tett dialog med målgruppen når de utvikler og forbedrer tjenester. Ungdom skal slippe å forholde seg til hver enkelt sektor i forvaltningen, derfor har en rekke virksomheter samlet seg i programmet for å jobbe sammen på tvers og tilby sine tjenester via ung.no. På den måten kan vi utvikle sømløse digitale løsninger for ungdommer.