top of page
shot this back in summer vacations while hunting places to create some content_edited_edit
Hvem deltar?: Bilde

Høynivåmøte

31. august arrangerte Barneombudet høynivåmøte hvor overordnet tema var "... en tryggere digital hverdag for barn og unge."

På konferansen møtte blant annet stortingspresidenten, sametingsråden, fem departementer, flere direktorater, tilsyn, forskere og bransjen - som et ledd i en langsiktig og koordinert innsats for digital trygghet.

Programmet var delt i følgende 3 områder; «Hvorfor er dette viktig arbeid?», «Hva vet barn om digitale medier?» og «Hva har vi gjort og hvor går veien videre». Dagen var med andre ord spekket med mange interessante foredrag.

Barneombudet jobber for å få et reelt løft for at barn skal ha tryggere digitale liv. 3. september la regjeringen frem strategien om trygg digital oppvekst, som det har vært store forventninger til. - Jeg forventer at regjeringen har store ambisjoner for sitt arbeid. Det er ikke nok med en oppsamling av allerede vedtatte tiltak. Vi må se en tydelig retning og nye forslag, sa barneombud Inga Bejer Engh under møtet.

Hvem deltar?: Tekst
bottom of page